نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

از معلمین ودانش آموزان برگزیده تفت تجلیل شد

افراد برگزیده دومین دوره جایزه سید حسن حیان معرفی شدند

 

 

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان تفت اهدای جایزه سیدحسن حیان که متولی آن آموزش وپرورش شهرستان تفت وبنیانگذارآن جناب آقای پروفسورهاشم اخوان تفتی هستند درجهت معرفی معلمان تأثیرگذار وفداکار درتعلیم وتربیت دانش آموزان عزیز وهمچنین معرفی دانش آموزانی که درطول سال تحصیلی جلوه ویژه ای ازتحصیل علم ونحقیق وپژوهش ازخودنشان داده یادرزمینه های فرهنگی واجتماعی روحیه خاصی داشته وعامل به آن بوده اند، بوجودآمده که درحقیقت نشان دهنده قدر شناسی وقدردانی دانش آموزاز معلم است ضمن آنکهبه همت وتلاش دانش آموزانیکه از رهنمود های معلمین خوددرس گرفته وبه درجه والایی از تحصیل علم ودانش وتهذیب اخلاق رسیده اند نیزارج نهاده است.

پس از داوری وقضاوت  درباره فعالیتهای کاندیداها ومعرفی شدگان در جلسات متعددوبادر نظر گرفتن شاخصه های مشخص شده وباشورومشورت بابعضی از بزرگان وپیشکسوتان امر تعلیم ونربیت شهرستان، برگزیدگان دومین دوره جایزه سید حسن حیان به شرح ذیل اعلام گردیدند:

الف) در بخش معلمان تأثیر گذار وفداکار

1-آقای مرتضی فلاح : جانباز دفاع مقدس ، مربی تربیتی ومدیر موفق ودلسوز وپر تلاش ، وقت گذاری جهت دانش آموزان روستایی ومناطق محروم ، تلاش وهمت در خصوص استفاده بهینه از امکانات موجود و راه اندازی آشپزخانه مرکزی جهت مدارس شبانه روزی سطح شهر ومدیریت آن مجموعه در شرایط سخت اقتصادی ، بهسازی و زیبا سازی فضا وکلاسها وخوابگاههای دبیرستان نمونه ملاصدرا ، تعامل وهمکاری با مدیریت در اجرای برنامه های مختلف .

2-آقای محمد مالک افسر :

معلم شاخص ونمونه از نظر اخلاق ورفتار حسنه ومحبت آمیز با دانش آموزان ، الگوی تمام عیار نظم وآراستگی جهت دانش آموزان وهمکاران ، معلم موفق در امر تدریس پایه اول طی سالهای متمادی ، مدیر موفق دبستان امام که اثرات  تلاشهای وی همچنان در آن آموزشگاه هویداست.

3-خانم سعیده آقایی:

معلم موفق وپرتلاش در امر تدریس پایه دوم ، دلسوزی نسبت به دانش آموزان وسعی ومجاهدت در انجام وظیفه خطیر معلمی با وجود بیماری واستفاده ننمودن از فرصتهای قانونی استراحت.

ب) در بخش دانش آموزان تأثیرگذار

1-محمد امین خالقی :

به خاطر کسب رتبه زیر 1000 کنکور سراسری سال 94 دررشته ریاضی . دانش آموز نمونه از نظر اخلاق ورفتار وداشتن پشتکار وجدیت در فعالیتهای زندگی با وجود داشتن شرایط سخت تحصیلی وزندگی در مناطق روستایی.

2- مهلا بقائی :

دانش آموز شاخص از نظر فعالیتهای فرهنگی هنری بخصوص اجرای برنامه های موفق استانی و همایشهای شهرستانی ، عضو منتخب مجمع دانش آموزی استان ، قاری برجسته قرآن کریم ، اجرا در صدا وسیما در دو مرحله، اجرای موفق در برنامه فصل حضور توسط فرمانداری در شهرستان در 4 سال .

3-بهار ابریشمی :

دانش آموز خلاق وبا استعداد در زمینه  طرح های پژوهشی و تحقیقاتی به ویژه در خصوص رباتیک ، موفقیت در جشنواره جابربن حیان در مرحله شهرستان ، استان و کشور چند مرتبه.