نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آشنایی مدیران مقطع متوسطه ومشاوران با نرم افزار مشاور مدرسه

آشنایی مدیران مقطع متوسطه ومشاوران با نرم افزار مشاور مدرسه

درجلسه ای که با حضور مدیر گروه مشاوره تربیتی ، کارشناس مسئول مشاوره ی تربیتی اداره کل آموزش وپرورش ورییس آموزش وپرورش تفت درسالن اجتماعات برگزارشد مدیران ومشاوران با نحوه ای کار نرم افزار مشاوره مدرسه آشنا شدند،

دراین مراسم مدیرگروه مشاوره تربیتی ضمن پاسخگویی به سئوالات مطرح شده ، مشاوران را به تعامل بیشتر با مدیران دراجرای نرم افزارمشاور مدرسه خواستارشد ،

رییس آموزش وپرورش تفت نیز دراین جلسه بابیان اهمیت کارمشاوران ، مشاوران را قلب حوزه ی پرورشی عنوان کرد .