نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعزام کاروان راهیان نوردانش آموزی

اعزام کاروان راهیان نوردانش آموزی


1396/11/18

اعزام کاروان راهیان نوردانش آموزی (پسران)به مناطق عملیاتی جنوب کشور با بدرقه امام جمعه ،مسئولین سپاه ،بنیاد شهید وآموزش و پرورش شهرستان تفت