نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اهدای البسه ورزشی به معلمان رسمی تربیت بدنی

اهدای البسه ورزشی به معلمان رسمی تربیت بدنی


همزمان با شروع سال تحصیلی

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان تفت همزمان با شروع بهار تعلیم و تربیت توسط واحد تربیت بدنی و سلامت البسه ورزشی به معلمان رسمی تربیت بدنی اهدا گردید.