نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین جلسه شورای پروژه مهر در سال جدید

اولین جلسه شورای پروژه مهر در سال جدید


1397/05/22

 

در راستاي برنامه ريزي و تنظيم فعاليت ها ،  تمهيد مقدمات بازگشايي مدارس وبا هدف تبيين وظايف و اقدامات كميته هاي مرتبط درسطح مدیریت ، جلسه ستادپروژه مهرتفت،باحضورمديرآموزش و پرورش،معاونين ، مسئولان کارگروههای شش گانه و سایر اعضای ستاد پروژه مهر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي آموزش و پرورش تفت مدیر آموزش و پرورش در این جلسه هدف ازایجاد شورای پروژه مهر را تعامل و همکاری درون بخشی و برون سازمانی عنوان نمود .

"محمد صادق مهدیان"  با بيان اين نكته كه کارگروههای سازماندهي،تعمير و تجهيز،توجيه و تبليغ،تاييدصلاحيت ،نظارت و ارزيابي و سلامت، شش كميته ستاد پروژه مهر است كه بر اساس شرح وظايف محوله، فعاليت مي كنند افزود: اين فعاليت ها درسطح شهرستان و مدارس نيزطبق شرح وظايف تعريف شده پيگيري مي شود.

مهدیان اضافه کرد : کمیته های شش گانه پروژه مهر در حوزه ستادی باید  طوری عمل نمایند؛ تا با بهره گیری از توان و تخصص کلیه همکاران زمینه ی تحقق اهداف مورد نظر و بازگشایی هرچه بهتر مدارس را فراهم آورند

معاون آموزشی و دبیر ستاد پروژه مهر تفت نیز در این نشست به تشريح وظايف در راستاي برنامه های پروژه مهر،تنظيم صورت جلسات ، پيگيري مصوبات جلسات و نظارت بر اجراي بهينه فعاليت هاي پروژه مهردرمدیریت و مدارس تحت پوشش پرداخت.


در پایان این جلسه هریک از مسئولین و اعضای شورا نظرات و پیشنهادات خود را جهت اجرای هرچه بهتر پروژه مهر اعلام داشتند