نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین جلسه هماهنگی بزرگداشت مقام معلم برگزار شد


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان تفت اولین جلسه هماهنگی چگونگی برگزاری مراسم بزرگداشت مقام معلم در مدیریت آموزش و پرورش شهرستان تفت برگزار شد

آدرس کوتاه: