نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از پروژه ساخت آموزشگاه خیری


مدیر آموزش و پرورش شهرستان تفت به همراه مهندس خواجه رضایی،  مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه ساز استان و همراهان از مراحل ساخت آموزشگاه خیری آبیاری بازدید به عمل آورد.

آدرس کوتاه: