نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیراداره آموزش و پرورش به همراه کارشناسان مربوطه از حوزه های امتحانی چند هنرستان

1395/10/26

 

 

این بازدید  به منظور بررسی کیفیت برگزاری امتحانات  و ارزیابی مسائل و مشکلات موجود در هنرستان های فنی اعظم(پسرانه) ،فاطمه الزهرا و سیدالشهدا صبح امروز بیست وششم دیماه صورت گرفت.

در ادامه با مسائل و مشکلات موجود در این حوزه های امتحانی آشنا شدند.