نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیریت آموزش و پرورش شهرستان تفت از حوزه امتحان نهایی خرداد ماه

1396/03/07

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان تفت، مدیر آموزش و پرورش به همراه معاون پشتیبانی و کارشناس مسئول آموزش متوسطه دوره دوم این مدیریت از حوزه امتحانات نهایی پسران و دختران در سالن فاطمه الزهرا و دبستان شاهد پسرانه بازدید بعمل آورده و ضمن تقدیر و تشکر از دست اندرکاران این دو حوزه روند برگزاری این امتحانات را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.