نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیر آموزش و پرورش تفت به همراه کارشناسان محترم از حوزه امتحانی

1395/10/13

 

 همزمان با فصل امتحانات مدیر آموزش و پرورش شهرستان تفت به همراه کارشناسان محترم در بخش های مختلف از پژوهشسرای امام خمینی بازدید کردند.