نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیر آموزش و پرورش شهرستان تفت و هیئت همراه از پایگاه مشاوره ای انتخاب رشته کنکور

1396/05/18

مدیر آموزش و پرورش شهرستان تفت و هیئت همراه  به منظور بررسی روند انجام مشاوره در پایگاه های مشاوره ای  از پایگاه مشاوره مستقر در دبستان امام  بازدید به عمل آوردند.

"محمد صادق مهدیان" در حاشیه این بازدید خاطر نشان کرد: انتخاب تنها واژه ای است که در همه حال با توجه به سرنوشت ساز بودن آن از حساسیت بیشتری در بین افراد جامعه برخوردار بوده و انتخاب رشته تحصیلی از این قاعده مستثنی نیست و با انتخاب رشته صحیح ، مسیر زندگی خود را تعیین و سرنوشت خود را رقم می زند.