نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیر آموزش و پرورش و اعضای بهبود کیفیت از حوزه امتحانی سواد آموزی

1395/12/2

مدیر آموزش و پرورش به همراه معاونین آموزشی و پشتیبانی و حراست از حوزه امتحانی دوره ی سواد آموزی در دبستان وحدت بازدید به عمل آوردند.

 دراین بازدید ضمن بررسی چگونگی برگزاری امتحان ،کارشناس مسئول سواد آموزی توضیحات لازم در خصوص برگزاری کلاس های طرح اتباع ارائه نمود.