نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیر کل امور اتباع وزارت کشور از مدارس اتباع شهرستان تفت


در این بازدید که در تاریخ 95/10/08 صورت گرفت مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد ،مدیر محترم آموزش و پرورش شهرستان ، فرماندار تفت و جمعی از