نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد و همراهان از ستاد اسکان شهرستان تفت

1396/1/4

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش  شهرستان تفت :"آقای شیرزاد" مدیر کل محترم آموزش و پرورش استان یزد ،"آقای وافی"رئیس اداره حراست  استان  و همچنین "آقای قانع "رئیس اداره روابط عمومی و نیز همراهان از محل ستاد اسکان مسافران نوروزی و مدارس طرح اسکان شهرستان تفت بازدید به عمل آوردند.

آقای شیرزاد ضمن تقدیر و تشکر از عوامل اجرایی ستاد از روند اجرای این فعالیت بازدید نمود و با چند تن از میهمانان از نزدیک صحبت کردند و نیز در مورد مسائل و مشکلات و امکانات موجود در مدارس بحث و تبادل نظر گردید .