نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیر کل آموزش و پرورش یزد از مدارس روستای نصراباد پیشکوه

بازدید مدیر کل آموزش و پرورش یزد از مدارس روستای نصراباد پیشکوه


سه شنبه 1397/09/27

 " دکتر دانافر "مدیر کل آموزش و پرورش و رئیس اداره روابط عمومی با همراهی مدیر آموزش و پرورش شهرستان تفت و هیئت همراه از  خوابگاه  مدرسه شهید محلاتی  و چند مدرسه در روستای نصراباد پیشکوه بازدید به عمل آوردند.

 به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان تفت هدف اصلی از این بازدید  برنامه ریزی در خصوص استفاده  حد اکثری از ظرفیت فضاهای موجود میباشد. در ادامه از روند ساخت مجتمع خیری بازدید به عمل آمد.