نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید وزارتی از فعالیتهای ستاد همکاری های حوزه علمیه و آموزش و پرورش شهرستان تفت

1396/10/18 در دفتر امام جمعه