نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید یک روزه معاون آموزش ابتدایی مدیر کل از مدارس منطقه تفت

بازدید یک روزه معاون آموزش ابتدایی مدیر کل از مدارس منطقه تفتبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان تفت ، معاون آموزش ابتدایی مدیر کل و هیئت همراه از مدارس ابتدایی منطقه تفت بازدید به عمل آوردند.

"سعیده بهادرزاده" معاون آموزش ابتدایی، رییس اداره دوره اول و دوره دوم ابتدایی، رییس اداره تکنولوژی وگروه های آموزشی و کارشناسان آن حوزه به همراهی سرگروه های آموزشی تفت ، فعالیت های آموزشی مدارس ابتدایی را مورد ارزیابی قرار دادند.

در این بازدید 10تیم دونفره متشکل از کارشناسان، مدیران و سرگروه های آموزشی فعالیت های مدیریتی و آموزشی 30 مدرسه را بررسی نمودند.

در ادامه معاون آموزش ابتدایی مدبر کل و هیئت همراه در جلسه جمع بندی که با حضور مدیر آموزش و پرورش تفت و کارشناسان در محل سالن اجتماعات برگزار گردید به ارائه گزارش و بیان نقاط قوت و نقاط قابل پیگیری مدارس بازدید شده پرداختند.

موضوع مورد تاکید توسط معاون آموزش ابتدایی مدیر کل ممنوعیت برگزاری آزمون های مختلف از سوی موسسات آموزشی مختلف و همچنین ممنوعیت استفاده از کتب کمک آموزشی در مدارس بود. همچنین وی با اشاره  به حذف طرح های استانی در سال تحصیلی جاری  تاکید نمود: طرح های خلاقانه مدارس در قالب طرح تدبیر بایستی تدوین و اجرا و جمع آوری و جایگزین طرح های استانی گردد.