نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید یک روزه معاون آموزش ابتدایی مدیر کل از مدارس منطقه تفت


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان تفت ، معاون آموزش ابتدایی مدیر کل و هیئت همراه از مدارس ابتدایی منطقه تفت بازدید به عمل آوردند.

"سعیده بهادرزاده" معاون آموزش ابتدایی، رییس اداره دوره اول و دوره دوم ابتدایی، رییس اداره تکنولوژی وگروه های آموزشی و کارشناسان آن حوزه به همراهی سرگروه های آموزشی تفت ، فعالیت های آموزشی مدارس ابتدایی را مورد ارزیابی قرار دادند.

در این بازدید 10تیم دونفره متشکل از کارشناسان، مدیران و سرگروه های آموزشی فعالیت های مدیریتی و آموزشی 30 مدرسه را بررسی نمودند.

در ادامه معاون آموزش ابتدایی مدبر کل و هیئت همراه در جلسه جمع بندی که با حضور مدیر آموزش و پرورش تفت و کارشناسان در محل سالن اجتماعات برگزار گردید به ارائه گزارش و بیان نقاط قوت و نقاط قابل پیگیری مدارس بازدید شده پرداختند.

موضوع مورد تاکید توسط معاون آموزش ابتدایی مدیر کل ممنوعیت برگزاری آزمون های مختلف از سوی موسسات آموزشی مختلف و همچنین ممنوعیت استفاده از کتب کمک آموزشی در مدارس بود. همچنین وی با اشاره  به حذف طرح های استانی در سال تحصیلی جاری  تاکید نمود: طرح های خلاقانه مدارس در قالب طرح تدبیر بایستی تدوین و اجرا و جمع آوری و جایگزین طرح های استانی گردد.