نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه توجیهی آموزش دهندگان واحدسوادآموزی

برگزاری جلسه توجیهی آموزش دهندگان واحدسوادآموزیبا حضور کارشناس مسئول واحد نهضت سوادآموزی و سایر آموزش دهندگان جلسه تبیین و هماهنگی آموزش دهندگان واحد سوادآموزی شهرستان تفت در محل سالن جلسات برگزار گردید.

حسین دانشمند کارشناس مسئول سوادآموزی شهرستان تفت ضمن عرض خیرمقدم و تقدیر وتشکر از حضور همکاران، به تشریح برنامه های نهضت سوادآموزی، نحوه تشکیل کلاس ها، تشکیل پرونده آموزش دهندگان و سایر موارد اشاره کرد.

در ادامه هر یک از حاضرین نقطه نظرات و پیشنهادات خود را در راستای بهبود کیفیت جلسه بیان نمودند.