نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دوره ضمن خدمت تربیت بدنی

برگزاری دوره ضمن خدمت تربیت بدنیبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان تفت به منظور کیفیت بخشی به حوزه تربیت بدنی دوره آموزشی ضمن خدمت آموزگاران پایه با اولویت مدارس دخترانه با حضور بیش از 50 نفر از آموزگاران مدارس به مدت پنج روز برگزار گردید.

"مهدی بردستانی" کارشناس تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش خاطر نشان کرد :با توجه به اینکه موضوع ورزش و فعالیت های بدنی یکی از اولویت های اساسی آموزش وپرورش میباشد، در همینم راستا و در جهت غنا بخشی به فعالیتهای ورزشی مدارس به ویژه مدارس دوره ابتدایی خترانه این دوره را برگزار نمودیم.

بردستانی در ادامه  ضمن تاکید بر کیفیت بخشی به درس تربیت بدنی و لزوم افزایش سطح آگاهی تخصصی آموزگاران افزود:متاسفانه با توجه به اینکه اکثر دانش آموزان به ویژه دانش آموزان دختر دچار فقر حرکتی و ناهنجاریهای عضلانی - استخوانی هستند ما ملزم به برگزاری دوره های تخصصی بیشتری در این زمینه هستیم که امیدواریم باعث ایجاد تحرک و نشاط در بین دانش آموزان ابتدایی بشویم