نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مسابقات قرآن و نماز دختران


مسابقات قرآن و نماز دختران در مقطع ابتدایی  در محل کانون ولایت برگزار گردید.