نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مسابقه تنیس روی میز در هنرستان کاردانش محمدعلی دهقانی

برگزاری مسابقه تنیس روی میز در هنرستان کاردانش محمدعلی دهقانی
دراین مسابقه که بین دانش آموزان سال دوم کامپیوتر برگزارشد افسانه ابوالحسنیان  به مقام اول ، سمیرا عاصم عبداللهی مقام دوم وفاطمه دهقانی مقام سوم راکسب کردند