نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کلاس های آموزشی - توجیهی برای اولیاء دانش آموزان ششم

برگزاری کلاس های آموزشی - توجیهی برای اولیاء دانش آموزان ششم
وزیر آموزش وپرورش گفت : برای اطلاع رسانی جزئیات نظام آموزشی جدید به اولیاء وآموزگاران برنامه های ویژه ای درنظر گرفته ایم