نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تقدیر از خیر مدرسه ساز توسط مدیر آموزش و پرورش تفت

تقدیر از خیر مدرسه ساز توسط مدیر آموزش و پرورش تفتدر مراسمی از خیر مدرسه ساز آقای حاج عباس صادقی، خیر سازنده مدرسه کاردانش عباس بن علی با حضور آقایان مهدیان، دکتر اعرابی و مهندس مجیب طباطبایی معاون نوسازی مدارس استان  تقدیر و تشکر به عمل آمد.