نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جشن دانش آموزان راهنمایی پسرانه در کانون ولایت

جشن دانش آموزان راهنمایی پسرانه در کانون ولایت

به ماسبت دهه فجر جشن باشکوهی با حضور دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی در کانون ولایت برگزار شد