نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه بهبود کیفیت نهضت سواد آموزی تشکیل گردید

جلسه بهبود کیفیت نهضت سواد آموزی تشکیل گردید??به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان تفت در این جلسه مدیر آموزش و پرورش ،ضمن تقدیر ویژه از معاون سواد آموزی استان و هیئت همراه با قدردانی از زحمات اعضاء گروه بهبود کیفیت در حوزه سواد آموزی، خواستار توجه بیشتر اعضاء در راستای شناسایی و پالایش و جذب اولیاء بی سواد و کم سواد دانش آموزان شد. وی با اشاره به  فعالیت های سواد آموزی، بر هر گونه همکاری درجهت توسعه وضعیت بی سوادی اولیاء دانش آموزان و رسیدن  به  نقطه  مطلوب تاکید نمود. ??در ادامه منصور اسلامی کارشناس مسئول نهضت سوادآموزی، ضمن ارائه گزارشی از وضعیت سواد آموزی و حجم تحت پوشش شهرستان( دوره انتقال و دوره تحکیم) در خصوص شناسایی اولیاء بی سواد و پیگیری های صورت گرفته مطالبی را بیان نمود . ??آقای حاضری رئیس اداره سنجش اداره کل آموزش و پرورش استان تمرکز بر برنامه های کیفیت بخشی، تصمیم سازی، مدیریت برنامه ها، مشارکت جویی و جهت دهی به فعالیت سواد آموزان، نظارت شایسته بر عملکرد آموزش دهندگان را از جمله برنامه های در نظر گرفته شده جهت توسعه و بهبود کیفیت آموزش برشمرد. ??آقای امین الرعایا معاون سوادآموزی استان یزد خواستار تشکیل مستمر جلسات بهبود کیفیت سواد آموزی شد و به اهمیت نقش و جایگاه گروه بهبود کیفیت سوادآموزی در ارتقاء کمی و کیفی فعالیت ها اشاره نمود و گفت : نظارت برفرایند برنامه ها و ارزیابی و تحلیل مستمر آنها و هم چنین شناخت چالش ها و ارائه راهکار از مهم ترین وظایف اعضای گروه بهبود کیفیت است . وی در ادامه گزارشی از آخرین عملکرد و وضعیت سوادآموزی استان ارائه وبا توجه به رشد کمی سوادآموزی استان لزوم کیفیت بخشی به فعالیت ها را متذکر گردید و انگیزه دادن به سواد آموزان شهرستان تفت را امری ضروری دانست و در پایان براساس دستورکار جلسه انتظارات و فعالیت های مورد نظر برای کیفیت بخشی به برنامه های سوادآموزی را تشریح نمود . گفتنی است؛ در این جلسه پیشنهاداتی در خصوص بهبود کیفیت سواد آموزی در زمینه اهداف و وظایف کارگروه و ساختار اعضاء و میزان اثر بخشی و نقش آفرینی کارگروه بهبود کیفیت ارائه شد. @taftedu