نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ستاد امتحانات شهریور ماه با حضور کلیه اعضا در محل سالن اجتماعات آموزش و پرورش تفت

جلسه ستاد امتحانات شهریور ماه با حضور کلیه اعضا در محل سالن اجتماعات آموزش و پرورش تفتجلسه ستاد امتحانات شهریور ماه با حضور کلیه اعضا در محل سالن اجتماعات آموزش و پرورش تفت برگزار شد.

در ابتدای این جلسه محمدصادق مهدیان مدیر آموزش و پرورش تفت   با اشاره به حساسیت برگزاری امتحانات به دلیل شیوع ویروس کرونا اظهار کرد: حوزه های امتحانی باید کلیه پروتکلهای بهداشتی ازجمله فاصله گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک و دستکش، نحوه چیدمان صندلی ها را مدنظر قرار دهند و هیچ یک از عوامل اجرایی و دانش آموزی بدون ماسک و دستکش وارد حوزه های امتحانی نشوند تا خانواده ها دغدغه و نگرانی در این زمینه نداشته باشند.
در ادامه جلسه، مجتبی اردانی کارشناس سنجش و ارزشیابی  ،مسائل و پروتکلهای بهداشتی  و شیوه نامه مربوط به برگزاری امتحانات شهریور ماه را به طور کامل شرح داد .
در ادامه هریک از حضار در رابطه با کیفیت امتحانات در پایه های مختلف و محل برگزاری امتحانات به بحث و تبادل نظر پرداختند.