نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه فوق العاده شورای آموزش و پرورش شهرستان تفت تشکیل شد.

1396/04/17

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان تفت این جلسه با حضور فرماندار، مدیر آموزش و پرورش و سایر اعضاء و با هدف بررسی مصوبات جلسات قبل و نیز تعیین شهریه مدارس هیئت امنایی  برگزار گردید.

"محمود زارع" فرماندار، بر لزوم توجه خاص به اینگونه مدارس و مدیریت عادلانه شهریه ها و هزینه ها با توجه به بضاعت خانواده ها تاکید ورزید . وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه هرگونه کمک به آموزش و پرورش نه تنها هزینه نیست و بلکه سرمایه گذاری است، خواستار  همکاری هرچه بیشتر تمامی سازمانها و نهادها و جذب کمکهای مردمی از طرق گوناگون همچون خیّرین و فرهنگسازی در راستای کمک به آموزش و پرورش و خصوصا امر مدرسه سازی شد.

"محمد صادق مهدیان"  ضمن خیر مقدم خدمت حاضران در ابتدا از مجریان برگزاری کنکور تقدیر و تشکر نمود و در ادامه به بحث پایگاه های مطالعاتی و هزینه 150 میلیون ریالی صرف شده در این پایگاه ها پرداخت.وی از راه اندازی اورژانس فرهنگیان در مزرعه میر سید محمد خبر داد.

 

در ادامه ابوالفضل شبانی"معاون پرورشی در خصوص  طرح هجرت  و پایگاه های آن  و نیز اوقات فراغت تابستان گزارشاتی را ارائه داد.

در پایان  هریک از اعضاء به بیان مسائل و مشکلات موجود پرداختند.