نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه مجموعه تربیت بدنی با حضور معاون پرورشی،کارشناس تربیت بدنی دبیران و مسئول آکادمی فوتبال و والیبال

1395/10/27 در دفتر معاون پرورشی برگزار گردید.

 

 هدف برگزاری این جلسه بررسی مسائل و مشکلات ورزش دانش آموزی و راهکارهای حل موانع و همچنین تلاش برای همکاری بیشتر آموزش و پرورش و آکادمی های مربوطه.