نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه هماهنگی و پشتیبانی میدان تیر دانش آموزی با حضور سرهنگ دشت آبادی


جلسه هماهنگی و پشتیبانی میدان تیر دانش آموزی با حضور سرهنگ دشت آبادی و مسئولین آموزش و پرورش در دفتر مدیر آموزش و پرورش برگزار گردید.