نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه کارگروه دانش اموزی وفرهنگیان نهمین دوره ی انتخابات مجلس شورای اسلامی

جلسه کارگروه دانش اموزی وفرهنگیان نهمین دوره ی انتخابات مجلس شورای اسلامی
دردومین جلسه کارگروه دانش آموزی وفرهنگیان نهمین دوره ی انتخابات مجلس شورای اسلامی که درمدیریت آموزش وپرورش برگزارشد ضمن تاکید براجرای برنامه اعلام شده درجلسه قبل ، تصمیم گرفته شد تا همایش دانش اموزان سال سوم متوسطه وپیش دانشگاهی تحت عنوان جشن تکلیف سیاسی در مورخه 19/11/90 درکانون ولایت برگزار شود ، دراین جلسه مدیرآغموزش وپرورش بربرنامه ریزی جدی جهت حضور حداکثری فرهنگیان ودانش اموزان درانتخابات 12اسفند تاکیدکرد.