نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه کمیته برنامه ریزی آموزش و پرورش شهرستان تفت تشکیل شد.

1396/05/16

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان تفت جلسه کمیته برنامه ریزی آموزش و پرورش تشکیل شد.
"محمد صادق مهدیان" در این جلسه مطالبی را در خصوص مسائل کاری و برنامه های آتی آموزش و پرورش شهرستان از جمله ساماندهی فضاهای اموزشی بیان و خواستار دقت در ساماندهی فضاهای آموزشی و برطرف نمودن مشکل فضاهای آموزشی شد.
در ادامه اعضای کمیته برنامه ریزی شهرستان نظرات و پیشنهادات خود را در زمینه موضوعات مطرح شده بیان کردند