نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دومین جلسه شورای پروژه مهر تشکیل شد

دومین جلسه شورای پروژه مهر تشکیل شد


1396/06/11


"محمد صادق مهدیان" خاط نشان کرد: هدف اصلی پروژه مهر خلق مدرسه ای شاداب و مهری بانشاط و ماندگار برای دانش آموزان در آغاز سال تحصیلی است.
"مهدیان" در ادامه، دستیابی به تحقق اهداف عالیه ی آموزش و پرورش متناسب با ظرفیت ها و پتانسیل موجود را از وظایف خطیر همکاران خواند.
"مصطفی سرسنگی" دبیر شورا نیز با تقدیر از تلاش های کارگروههای مختلف گفت : توفیقات خوبی در حوزه های آموزشی ،پرورشی و ورزشی کسب شده و ضرورت دارد با نگاه جامع این توفیقات تداوم پیدا کند.