نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

روند تعمیر و تجهیز میز و صندلی مدارس مورد بازدید قرار گرفت.

روند تعمیر و تجهیز میز و صندلی مدارس مورد بازدید قرار گرفت.


1397/05/23

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان تفت همزمان با نزدیک شدن به بهار علم و تربیت و شروع سال تحصیلی جدید وجهت رفاه حال دانش آموزان  مدارس مدیر، معاون پشتیبانی و کارشناس واحد خدمات از کارگاه تعمیر وتجهیز مدارس شهرستان بازدید بعمل آورده و روند تعمیر میز و نیمکتها و صندلی‌ها و دیگر موارد را مورد بازدید قرار دادند .

به گفته رئیس کمیته تعمیر و تجهیز در این کارگاه بیش از 250 صندلی پس از تعمیر و نوسازی به مدارس تحویل داده میشود.