نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سومین جلسه شورای معاونین آموزش و پرورش شهرستان تفت در سال جدید تشکیل شد.

1396/03/06

سومین جلسه شورای معاونین آموزش و پرورش شهرستان تفت با محوریت بررسی دستور العمل تشکیل شورای هماهنگی موسسان مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی همراه با بررسی مصوبات جلسه قبل برگزار گردید.