نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

محفل انس باقرآن درمدرسه راهنمایی معلم

محفل انس باقرآن درمدرسه راهنمایی معلم

 دراین مراسم قاریان قرآن به ثلاوت آیاتی از کلام الله مجید پرداختند دراین مراسم کارشناسان نماز وآموزش راهنمایی مدیریت آموزش وپرورش شهرستان ضمن تقدیر وتشکر از مدیر،مربیان و آموزگاران وهمراهی دانش اموزانازبرگزاری این مراسم  بااشاره به حدیث ثقلین واهمیت آن و تمسک به قرآن مجید وعمل به دستورات قرآن صحبت هایی رابیان داشتند .