نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مراسم ترحیم معلم فرهیخته حاج احمد معزی

مراسم ترحیم معلم فرهیخته حاج احمد معزی
 دراین مراسم وعاظ ضمن تجلیل از مقام معلم درگذشت این استاد را ضایعه ای برای شهرستان دانستند