نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مرحله اول آزمون علمی مقایسه ای برگزار شد

1396/09/13

بازدید مدیر آموزش و پرورش شهرستان تفت و هیئت همراه از روند برگزاری مرحله اول آزمون علمی مقایسه ای ویژه دانش آموزان متوسطه دوره دوم در پنج دبیرستان دخترانه و پنج دبیرستان پسرانه همزمان با سطح استان.