نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مرحله دوم آزمون بهبود عملکرد استانی ویژه دانش آموزان متوسطه اول برگزار شد

مرحله دوم آزمون بهبود عملکرد استانی ویژه دانش آموزان متوسطه اول برگزار شدبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان تفت مرحله دوم آزمون استانی بهبود عملکرد دانش آموزان متوسطه اول همزمان با سراسر استان در مدارس شهرستان برگزار شد.