نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معافیت مدارس از پرداخت هزینه های انشعاب آب، برق وفاضلاب ابلاغ شد

معافیت مدارس از پرداخت هزینه های انشعاب آب، برق وفاضلاب ابلاغ شد
معافیت مدارس از پرداخت هزینه های انشعاب آب، برق وفاضلاب ابلاغ شد