نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست بصیرتی با محوریت بیداری اسلامی درهنرستان فاطمه الزهرا(س)

نشست بصیرتی با محوریت بیداری اسلامی درهنرستان فاطمه الزهرا(س)
نشست بصیرتی در هنرستان فاطمه الزهرا(س) برگزار شد دراین نشست رییس آموزش وپرورش تفت ضمن تسلیت ایام محرم به هوشیاری دانش آموزان درقبال جنگ نرم پرداخت ورعایت حجاب اسلامی را مهمترین ابزار جهت مقابله با جنگنرم دانست ، یکی از مربیان سپاه نیز دراین مراسم به مقایسه قیام امام حسین (ع) وانقلاب اسلامی وبیداری اسلامی درکشورها پرداخت ولزو تحقیق دراین مورد با توجه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب راضروری دانست