نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست مشترک بنیادشهید واداره آموزش وپرورش

نشست مشترک بنیادشهید واداره آموزش وپرورش
نشست مشترک بنیادشهید واداره آموزش وپرورش شهرستان تفت با حضور روسای دواداره ومعاونت پرورشی وکارشناسان برگزارشد درخصوص وضعیت تحصیلی دانش آموزان شاهد بحث وگفتگوشد ، همچنین درخصوص پیشرفت تحصیلی آنها تصمیماتی اتخاذ گردید .