نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همایش مربیان پیش دبستانی ومهدهای کودک

همایش مربیان پیش دبستانی ومهدهای کودک
همایش توجیهی مربیا پیش دبستانی مراکز مستقل وضمیمه ی دولتی ومهدهای کودک قرآن باحضور کارشناس مسئول آموزش پیش دبستانی اداره ی کل آموزش وپرورش وکارشناس آموزش ابتدایی شهرستان درسالن اجتماعات مرحوم آیت الله حسنعلی (ره) برگزار شد دراین جلسه کارشناس آموزش ابتدایی شهرستان ضمن خیرمقدم اهداف تشکیل جلسه بیان نمود درادامه کارشناس مسئول آموزش پیش دبستانی درخصوص جشنواره ی الگوهای مناسب یاددهی ، یادگیری با عنوان غنچه های قرآنی توضیحاتی رابیان کرد خانم قربان رضایی سپس به طرح های دوره ی پیش دبستانی اشاره کرد وضمن معرفی آن ،  نحوه ی آموزش آن راتشریح نمود درپایان به سئوالات مربیان پاسخ داده شد .