نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پایان مسابقات فوتسال آموزشگاههای متوسطه شهرستان تفت

پایان مسابقات فوتسال آموزشگاههای متوسطه شهرستان تفت
درمراسمی مسابقات فوتسال اموزشگاه های متوسطه شهرستان تفت با برگزاری فینا ل بین تیم های شمسایی وآیت الله خاتمی به کارخود پایان داددراین دوره از مسابقات 7تیم شرکت داشتند که درپایان تیم های شمسایی ، آیت الله خاتمی وشهیدصدوقی مقام های اول تاسوم راکسب کردند وهدایای خودرا از دست مسئولین دریافت کردند.