نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پیام مشترک فرماندار و مدیر آموزش و پرورش شهرستان تفت به مناسبت تبریک هفته معلم

1397/02/11

 

معلمی تکیه زدن بر سریر سخن است به منظور نشانه گرفتن شهاب ثاقب سخن به سمت اهریمن سکون و پستی و رخوت . متلألهء ساختن جواهر کلام است  بر سطحی از تاریکی غفلت برای گسترش معرفت . معلم زمستان نادانی را با بهار مکرر حضور حیات بخش خویش پایان می دهد  و پنجره ای از امید را به روی فردوس علم و معرفت می گشاید.

اوست که دغدغه ای بی پایان دارد برای حیات عالمانه انسان و طی طریق بر  مدار  ارزش ها ، کرامت انسانی و شناخت خدا به نحوی که هیچ بیگانه ای را  مجال تجاوز به فرهنگ و ارزش ها ی دینی و میهنی فراهم نباشد.  در آن ایام که کشتی عمر آدمی از مسیر مدرسه عبور می کند دستان لبریز از فانوس معلم است که وی را از امواج سهمگین ایام  عبور می دهد و چون نسیمی روح افزا  که کشتی نجات را به سمت ساحل خجستگی و سعادت هدایت می کند ،  بر بلندای منبر کلام ایستاده و دیدار آشنا را مژده می دهد  . رجاء واثق داریم بالندگی و توسعه پایدار هر جامعه به یمن مساعی ممدوح معلمانی است که در سرزمین ارزش ها و اندیشه ها خدماتی استوار بر پایه های توانایی و عشق به بالندگی دانش آموزان پرتو افشانی نماید

در این مجال وبه رسم ادب و احترام در ایام فرخنده هفته گرامیداشت مقام معلم ، ضمن ابراز امتنان و تقدیر و تشکر از خدمات ارزشمند فرهنگیان ارجمند در عرصه تعلیم وتربیت ، توفیق بیش از پیش را در انجام مطلوب وظیفه سنگین خویش در این سنگر مقدس را از درگاه یگانه هستی بخش خواستاریم.