نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

8 سپتامبر و 18 شهریور روز جهانی مبارزە با بی سوادی گرامی باد

8 سپتامبر و 18 شهریور روز جهانی مبارزە با بی سوادی گرامی بادمهدیان مدیر آموزش و پرورش شهرستان تفت ضمن گرامیداشت روز 8سپتامبر و 18شهریور که از سوی یونسکو به نام روز جهانی سوادآموزی نام گذاری شده است، بیان داشت: فرصت مغتنمی است تا مراتب سپاس و قدرشناسی خود را از تمامی بزرگواران که دلسوزانه و با نیت الهی در راه تعلیم وتعلم  و ریشه کن کردن بی سوادی گام های موثری بر می دارند، اعلام نماییم .امید است که ریشه کن نمودن بیسوادی و تشویق، راهنمایی، معرفی و آموزش افراد بیسواد به عزمی همگانی تبدیل شود. 

حسین دانشمند کارشناس مسئول سوادآموزی آموزش و پرورش شهرستان تفت تلاش جهانی در ریشه‌کن‌ کردن بی‌سوادی امری ضروری دانست و تاکید کرد مبارزه با بی سوادی نه تنها در مقوله توسعه فرهنگی به عنوان نخستین گام قلمداد می شود، بلکه در حوزه های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی نیز حائز اهمیت ویژه ایی است. هرچه افراد جامعه به طرف با سواد شدن پیش بروند، یقینا سیر تحول و رویکرد آن جامعه به سمت مفهوم توسعه، امر سریعتری خواهد بود.