شعار سال


.

.

 

محمدجواد فلاحتی

معاون آموزش دوره های تحصیلی

 
اعلان ها                                    
 
 
مناسبت ها                                    
 

telegram.me/taftedu  مدیریت آموزش و پرورش تفت کانال تلگرام 

 

 

telegram.me/taftedu  مدیریت آموزش و پرورش تفت کانال تلگرام 

 

 

telegram.me/taftedu  مدیریت آموزش و پرورش تفت کانال تلگرام 

 

 
 
مدیر آموزش و پرورش شهرستان تفت

 

 

telegram.me/taftedu  مدیریت آموزش و پرورش تفت کانال تلگرام 

 

 
پیوندها