شعار سال


 
اعلان ها                                    
 
 
مناسبت ها                                    
  .

قابل توجه فرهنگیان محترم :

 همکارانی که علاقمند به دریافت  اخبار آموزش و پرورش برروی گوشی تلفن همراه خود هستند برروی لینک زیر کلیک  نموده و درتلگرام عضو کانالهای اخبار آموزش و پرورش  شوند .

وزارت آموزش و پرورش telegram.me/ministryofeducationreports

اداره کل آموزش و پرورش استان یزد    telegram.me/yazdedu

telegram.me/taftedu  مدیریت آموزش و پرورش تفت    

 
 


  .

قابل توجه فرهنگیان محترم :

 همکارانی که علاقمند به دریافت  اخبار آموزش و پرورش برروی گوشی تلفن همراه خود هستند برروی لینک زیر کلیک  نموده و درتلگرام عضو کانالهای اخبار آموزش و پرورش  شوند .

وزارت آموزش و پرورش telegram.me/ministryofeducationreports

اداره کل آموزش و پرورش استان یزد    telegram.me/yazdedu

telegram.me/taftedu  مدیریت آموزش و پرورش تفت    

 
 


  .

قابل توجه فرهنگیان محترم :

 همکارانی که علاقمند به دریافت  اخبار آموزش و پرورش برروی گوشی تلفن همراه خود هستند برروی لینک زیر کلیک  نموده و درتلگرام عضو کانالهای اخبار آموزش و پرورش  شوند .

وزارت آموزش و پرورش telegram.me/ministryofeducationreports

اداره کل آموزش و پرورش استان یزد    telegram.me/yazdedu

telegram.me/taftedu  مدیریت آموزش و پرورش تفت    

 
 


 
 
مدیر آموزش و پرورش شهرستان تفت

 

  .

قابل توجه فرهنگیان محترم :

 همکارانی که علاقمند به دریافت  اخبار آموزش و پرورش برروی گوشی تلفن همراه خود هستند برروی لینک زیر کلیک  نموده و درتلگرام عضو کانالهای اخبار آموزش و پرورش  شوند .

وزارت آموزش و پرورش telegram.me/ministryofeducationreports

اداره کل آموزش و پرورش استان یزد    telegram.me/yazdedu

telegram.me/taftedu  مدیریت آموزش و پرورش تفت    

 
 


 
پیوندها