مدیر آموزش و پرورش شهرستان تفت

 دستورالعمل نقل و انتقالات درون و برون استانی در سال تحصیلی 95-94 به مدارس ارسال شده است متقاضیان می توانند برای اطاع بیشتر به واحد امور اداری مدیریت آموزش و پرورش شهرستان مراجعه نمایند.

 
محتوای مجله

اخبار

 
 
محتوای مجلهدستورالعمل نقل و انتقالات درون و برون استانی در سال تحصیلی 95-94 به مدارس ارسال شده است متقاضیان می توانند برای اطاع بیشتر به واحد امور اداری مدیریت آموزش و پرورش شهرستان مراجعه نمایند.دستورالعمل نقل و انتقالات درون و برون استانی در سال تحصیلی 95-94 به مدارس ارسال شده است متقاضیان می توانند برای اطاع بیشتر به واحد امور اداری مدیریت آموزش و پرورش شهرستان مراجعه نمایند.دستورالعمل نقل و انتقالات درون و برون استانی در سال تحصیلی 95-94 به مدارس ارسال شده است متقاضیان می توانند برای اطاع بیشتر به واحد امور اداری مدیریت آموزش و پرورش شهرستان مراجعه نمایند.

 
 
شعار سال


 
لینک ها

خانواده محترم مرحوم حاج علی نسیمی مصیبت وارده را به شما تسلیت عرض می نماییم