نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه طرح هجرت برگزار شد.

جلسه طرح هجرت برگزار شد.


1396/03/31

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان تفت جلسه طرح هجرت كه با حضور اعضا در محل مدیریت آموزش و پرورش تشكيل و چگونگي اجراي طرح در تابستان 96و ارزيابي از عملكرد و نتايج اجرا در سال قبل مورد بحث و بررسي قرار گرفت. تشكيل كميته و تشريح مسئوليت ها، تبليغات و اطلاع رساني  ،  اولويت بندي مدارس جهت  اجراي طرح ، برگزاري كلاسهاي فرهنگي و انتخاب استادكاران از مهمترين تصميمات اين جلسه بود